40 år av handelsstål

Företagets historia

Ägaren Tomas Axelsson började sin livsbana i värmländska Karlskoga och hade vid starten av Eskilstuna Handelsstål AB nästan 20 år bakom sig inom stålbranschen. Under dessa år skaffades ett gediget kontaktnät och en stabil och bred kunskapsbank inom stål och metaller, samt inom verktygsstål och specialstål.

Läs vidare om företagets resa nedan.
2001

Eskilstuna Handelsstål startades

I augusti 2001 startades Eskilstuna Handelsstål AB som ett enmansföretag på Gredbyvägen 16 i Eskilstuna.
2002

Första anställningen

Redan inom ett år anställdes första medarbetaren. Därigenom kunde Eskilstuna Handelsstål AB klara av transporter på egen hand. Året efter anställdes ytterligare en person som säljare och lagerarbetare. Från start hade Tomas hjälp på kontoret en dag i veckan, men i december 2005 anställdes en kontorist på halvtid.
2010

Expansion till större lokaler

Under 2009 började lokalerna kännas trånga och det var läge för expansion och utbyggnad. Platsen som valdes var Folkestaleden 38, som ligger strategiskt belägen alldeles intill E20, och erbjuder bra lastnings- och lossningsmöjligheter för transport till och från Eskilstuna Handelsstål AB. Bygget om 2300 m² stod klart hösten 2010. En ny kapmaskin som kan kapa upp till 400 x 400 mm helt automatiskt köptes in efter flytten.
2016

Förvärv och utbyggnad

Vid årsskiftet 2016/2017 köpte Eskilstuna Handelsstål AB upp Tuna Stål & Metall AB med utökat sortiment som följd, vilket medförde att lokalerna blev trånga. En utbyggnad på ca 1000 m² gjordes därför under våren 2017.
2021

Hyttbäcken Invest AB går in som majoritetsdelägare

I januari 2022 såldes 80 % av Eskilstuna Handelsstål AB till Hyttbäcken Invest AB, som har för avsikt att driva företaget i samma regi som tidigare. Tomas Axelsson kvarstår som delägare på 20 % och från 1 september 2022 har Esa Ahonen tillträtt som ny VD.
2023

Investeringar i maskinparken

2023 köptes det in en KASTOwin A 5.6 till maskinparken, en helautomatisk kapmaskin. Maskinparken består av fem helautomatiska kapmaskiner, två för rakkapning, två som klarar gerkapning samt en trumlingsmaskin.