Hög kvalitet är en självklarhet

Miljö

Vi på Eskilstuna Handelsstål AB strävar ständigt efter att göra så lite avtryck i vår miljö som möjligt och detta gör vi bland annat så här:

  • Vi planerar våra leveranser utifrån ett förutbestämt körschema, vilket baseras på en områdesplanering som ligger till grund för att vi ska kunna göra så bra samlade leveranser som möjligt och därigenom korta ner både körtid och sträcka med vår egen lastbil. Även de leveranser som görs med externa leverantörer planeras utifrån samma tankesätt.
  • Det skrotbortfall som uppkommer vid kapning, som vi själva ej kan tillvarata via restbitshantering, återvinns av extern aktör efter att vi själva har sorterat upp det i separata kärl för stål, rostfritt, aluminium och metaller.
  • Även spån som produceras vid kapning återvinns efter att vi har avskilt eventuell skärvätska. Denna vätska förvaras i förslutna fat tills den hämtas upp av extern aktör.
  • Emballage som kommer till oss, oavsett material, och som ej kan återanvändas av oss själva, sorterar vi i uppmärkta kärl som tillhandahålls och tillvaratas av extern aktör.

Se mer

Sortiment

Läs mer

Tjänster

Läs mer

Förfrågan

Läs mer